Nowa Ziemia

Nowa Ziemia

Project Description

Założeniem projektu „Nowa Ziemia – katecheci zwiększają wrażliwość młodych katolików na zmiany klimatu” realizowanego przez Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Obserwatorium Społecznym jest zwiększenie świadomości i wrażliwości młodych katolików oraz ich rodzin na zmiany klimatu. Projekt nawiązuje do przesłania zawartego w encyklice Papieża Franciszka “Laudato Si’”. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez przygotowanie i przekazanie katechetom innowacyjnych, interaktywnych narzędzi edukacyjnych, które wzbogacą lekcje religii prowadzone w szkołach.

Każdy uczestniczący w projekcie katecheta otrzyma komplet materiałów edukacyjnych w tym komplet 5 gier planszowych dedykowanych młodzieży w wieku 10 – 15 lat wraz z omówieniem oraz scenariusze lekcji. W projekcie weźmie udział do 50 katechetów, którzy przeprowadzą lekcje z setką uczniów każdy.