ACCURENT – Przyspieszanie Miejskiej Transformacji Energetycznej

ACCURENT – Przyspieszanie Miejskiej Transformacji Energetycznej

Project Description

W ramach projektu zostanie opracowane i przetestowane narzędzie wspomagające inicjatywy związane ze zmianą w sektorze energetycznym ze źródeł kopalnych na odnawialne źródła energii. Na narzędzie składa się gra symulacyjna Transformacja Energetyczna oraz facylitowana sesja i jest realizowane w ramach dwudniowych warsztatów, których uczestnicy będą mogli opracować systemowe innowacje. Taka konstrukcja narzędzia pozwala uczestnikom spojrzeć na temat transformacji energetycznej z wielu perspektyw, poprawić współpracę pomiędzy aktorami systemu energetycznego i dostrzeżenie synergii pomiędzy aspektami technologicznymi, instytucyjnymi i społecznymi. Perspektywa systemowa połączona z unikalną formą zaangażowania uczestników warsztatów może przyspieszyć lokalne i regionalne transformacje energetyczne w takich obszarach jak generowanie energii, wydajności energetycznej, czy też społecznych innowacji energetycznych. W zależności od lokalnych potrzeb i wyzwań narzędzie może być dostosowane do poszczególnych gmin i regionów.
Adresatem projektu są gminy, przedsiębiorstwa sektora energetycznego (również start-upy energetyczne) oraz pozostali aktorzy zaangażowani w temat transformacji energetycznej (np. naukowcy). Warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej Transformacja Energetyczna zostaną przeprowadzone w trzech krajach – Polsce, Niemczech i Estonii.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu “Climate-KIC Pathfinder”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Climate-KIC). Climate-KIC (Climate Knowledge and Innovation Community) jest największym Europejskim stowarzyszeniem zaangażowane w tematykę zmian klimatycznych i zrzeszającym dynamiczne przedsiębiorstwa, najlepsze instytucje akademickie i sektor publiczny.