Publikacja podsumowująca projekt „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych”

30 kwietnia zakończono realizację projektu „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych”. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zebranymi w książce dostępnej tutaj.

Continue reading →

Konferencja „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych”

22 kwietnia 2016 r. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odbyła się konferencja poświęcona wspólnemu zarządzaniu na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005. Podczas spotkania przedstawiono i przedyskutowano rezultaty podjętych w projekcie działań oraz wyniki przeprowadzonego mapowania partycypacyjnego. Bardzo...

Continue reading →

Konferencja podsumowująca projekt "Wspólne zarządzanie przyrodą"

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt "Wspólne zarządzanie przyrodą" (WZP). Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. w godz. 10:00-14:00 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (os. XXXV-lecie PRL 9). Proszę o potwierdzenie udziału na adres katarzyna ...

Continue reading →

Dziękujemy za udział w projekcie

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach mapowania oraz wszystkim, którzy oddali głos w sprawie ochrony przyrody na obszarze Dolinek Jurajskich! Ankietowanie za pomocą geoankiety zostało zakończone. W badaniu wzięło udział ponad 800 respondentów. Obecnie analizujemy wyniki, które zaprezentujemy Państwu na...

Continue reading →

5 stycznia 2016 – SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w Zespole Szkół w Rudnej, gmina Zabierzów

To już ostatnie z czterech szkoleń w podkrakowskich gminach położonych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie. Podczas szkolenia uczniowie dowiedzą się więcej na temat przyrody w swojej gminie, podczas angażujących ćwiczeń wcielą się w różne role, które pozwolą im...

Continue reading →

Warsztat mapowania Zabierzów 04.01.2016 g. 9:00-15:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na warsztaty w Urzędzie Gminy w Zabierzowie (Rynek 1). Przyjdź! Wypowiedz się o przyszłości przyrody w Dolinkach Jurajskich!

Continue reading →

14.12 SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w gminie Jerzmanowice-Przeginia

W najbliższy poniedziałek w Zespole Szkół w Jerzmanowicach (Jerzmanowice 366) odbędzie się szkolenie dla wolontariuszy z gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Continue reading →

11.12 SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w gminie Wielka Wieś

Szkolenie dla wolontariuszy z gminy Wielka Wieś będzie w najbliższy piątek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie (Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów).

Continue reading →

04.12 – SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w gminie Krzeszowice

Szkolenia dla wolontariuszy - uczniów będą miały na celu: 1. Przekazanie im wiedzy nt. form ochrony przyrody na obszarze ich gminy, w tym na temat sieci Natura 2000;2. Poznanie przez nich obowiązków i możliwych korzyści z istnienia tych form ochrony...

Continue reading →

Warsztat mapowania Wielka Wieś 7.12.2015 g. 9:00-15:00

Zabierz głos w dyskusji mieszkańców, samorządów lokalnych, instytucji i organizacji, o przyszłości przyrody w Dolinkach Jurajskich. W imieniu Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić do uczestnictwa w warsztatach, których celem jest zebranie opinii...

Continue reading →