04.12 – SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY w gminie Krzeszowice

Szkolenia dla wolontariuszy – uczniów będą miały na celu:

1. Przekazanie im wiedzy nt. form ochrony przyrody na obszarze ich gminy, w tym na temat sieci Natura 2000;
2. Poznanie przez nich obowiązków i możliwych korzyści z istnienia tych form ochrony przyrody;
3. Zapoznanie uczniów z metodą mapowania partycypacyjnego, celami mapowania, oraz ideą udziału społecznego w zarządzaniu na obszarach chronionych;
4. Przeszkolenie uczniów w zakresie: pracy z mapami, ankietowania, używania narzędzi mapowania, posługiwania się tabletami przy ankietowaniu z użyciem map.

Dzięki temu uczniowie nabędą nowe kompetencje, poznają ideę i cele tworzenia oraz funkcjonowania obszarów Natura 2000, a także poznają ideę i cele udziału społecznego w zarządzaniu na obszarach chronionych. Taka edukacja dzieci przyczyni się do dalszej edukacji respondentów i społeczności lokalnej.

Dalsze działania przeszkolonych wolontariuszy będą miały na celu zebranie opinii przedstawicieli społeczności lokalnych na temat walorów Dolinek, aktywności podejmowanych w Dolinkach oraz preferencji mieszkańców dotyczących możliwości gospodarowania na obszarze Dolinek i ochrony ich walorów.

Pierwsze szkolenie będzie miało miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. http://zspkrzeszowice.pl


 

SHARE IT: