Angażująca demokracja. Jak poważne gry wzmacniają partycypację – Forum Partycypacji Obywatelskiej

Aktywizacja mieszkańców do procesu podejmowania decyzji jest jednym z najważniejszych wyzwań we współczesnej Polsce. Badania (Decydujmy Razem 2012) pokazują, że zdecydowanie częściej jako społeczeństwo wolimy jednak na różne sposoby oprotestowywać decyzje, niż wpływać na ich podejmowanie przez udział w...

Continue reading →