Test Climate and Society w BOKU Centre for Development Research

W dzisiejszym świecie gwałtowne przemiany społeczne i środowiskowe są ze sobą powiązane – klimat, ekosystemy, bioróżnorodność, ekonomia i wzajemnie na siebie oddziałują. Próby zrozumienia przyczyn dzisiejszych problemów mogą być bardzo skomplikowane. Mamy jednak możliwość, żeby przyjrzeć się im z bliska!...

Continue reading →