Test Climate and Society Game w BOKU Centre for Development Research CDR

W dzisiejszym świecie gwałtowne przemiany społeczne i w środowisiskowe są ze sobą powiązane - klimat, ekosystemy, bioróżnorodność, ekonomia i wzajemnie na siebie oddziałowują. Próby zrozumienia przyczyn dzisiejszych problemów mogą być bardzo skomplikowane. Mamy jednak możliwość, żeby przyjrzeć się im z...

Continue reading →