Personal Democracy Forum w Gdańsku

Jakub Damurski i Anna Koch z Centrum Rozwiązań Systemowych wzięli udział w Personal Democracy Forum w Gdańsku. Poprowadzili warsztat, podczas którego zademonstrowali w jaki sposób gra About That Forest może wspomóc w budowaniu zrozumienia i dialogu pomiędzy różnymi grupami interesu.

Continue reading →