Dziękujemy za udział w warsztacie mapowania w Krzeszowicach

W warsztatach w Urzędzie Miasta Krzeszowice w dniu 20.11.2015 r. uczestniczyło kilkanaście osób. Dyskusja dotyczyła aktywności podejmowanych na obszarze w konkretnych miejscach, preferencji dotyczących gospodarowania w przyszłości, takich jak: rozwój terenów zurbanizowanych, czy stref rozwoju gospodarczego oraz udostępnianie terenów do rekreacji i sportu. Zwrócono szczególną uwagę na możliwości rozwoju turystyki kulturowej, balneologicznej, geologicznej, sakralnej, wyznaczenie miejsc do uprawiania spotów motorowych.

Aktywności i preferencje były analizowane pod kątem potrzeb ochrony przyrody, w szczególności w ramach sieci Natura 2000. Wskazano na szczególne zagrożenia dla gatunków i siedlisk chronionych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005, takie jak: niezorganizowana wspinaczka, czy turystyka jaskiniowa w okresie zimowym. 


SHARE IT: