Warsztat mapowania Jerzmanowice-Przeginia: 27.11.2015, g. 9:00 – 15:00

Zabierz głos w dyskusji mieszkańców, samorządów lokalnych, instytucji i organizacji, o przyszłości przyrody w Dolinkach Jurajskich.

W imieniu Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić do uczestnictwa w warsztatach, których celem jest zebranie opinii przedstawicieli różnych grup społecznych na temat Dolinek Jurajskich. Podczas warsztatów chcemy porozmawiać z Państwem na temat aktywności podejmowanych w Dolinkach przez mieszkańców i turystów oraz na temat preferencji mieszkańców i innych użytkowników dotyczących możliwości gospodarowania na obszarze Dolinek i ochrony ich walorów. Wyniki przeprowadzonej dyskusji z wykorzystaniem techniki mapowania partycypacyjnego umożliwią lepsze opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz mamy nadzieję przyczynią się efektywniejszego wykorzystania ich walorów przyrodniczych. 

Warsztaty są częścią projektu „Wspólne Zarządzanie Przyrodą – partycypacyjne mapowanie terenów chronionych” finansowanego przez Fundację Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG. Głównym celem projektu jest usprawnienie uczestnictwa lokalnych społeczności w zarządzaniu obszarem Natura 2000 Dolinki Jurajskie. Cel ten jest realizowany przez przeprowadzenie modelowego procesu dialogu z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia internetowego opartego o technikę mapowania partycypacyjnego (tzw. PP GIS), która zostanie zaprezentowana na warsztatach. 

Warsztaty odbędą się w dniu 27 listopada 2015 r. w godz. 9:00-15:00 w Urzędzie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

Bardzo zależy nam na jak najszerszym udziale w warsztatach przedstawicieli mieszkańców, instytucji i organizacji dlatego mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo zaproszenie. 

Pobierz zaproszenie

SHARE IT: