Warsztaty mapowania preferencji w Dolinkach Jurajskich

W październiku planujemy warsztaty mapowania preferencji mające charakter wstępnych konsultacji pomiędzy mieszkańcami, władzami gmin oraz przedstawicielami instytucji związanych z ochroną przyrody, jak też działalnością gospodarczą w obszarze Dolinki Jurajskie. 

Mamy nadzieję, że warsztaty zapoczątkują dialog o możliwościach gospodarowania i zarządzania przyrodą w Dolinkach. 

Celem poszczególnych spotkań prowadzonych w gminach na obszarze Dolinek będzie zawiązanie się grup, które później będą stanowiły zespoły lokalnej współpracy przy opracowywaniu PZO.

Więcej informacji już wkrótce. 

SHARE IT: