Rybi Biznes

Logo Centrum Rozwiązań Systemowych

Rybi Biznes to gra zaprojektowana w celu ukazania problemów z eksploatacją zasobów naturalnych w warunkach konkurencji. Dzięki niej można szukać sposobów uniknięcia pułapki nadmiernej eksploatacji zasobów, którą często nazywa się „tragedią wspólnych dóbr” (tragedy of the commons). Gracze reprezentują zarządy firm rybackich i podejmując decyzje związane z rozwojem firmy wpływają w istotny sposób na środowisko. Wyzwaniem dla graczy jest odniesienie sukces w długim okresie czyli osiągnięcie trwałego rozwoju. Tragedia wspólnego dobra pokazuje wartość i konieczność współpracy przy korzystaniu ze wspólnych dóbr o ograniczonej pojemności. Jednak współpraca ta jest bardzo trudna do osiągnięcia ponieważ nawet jedna firma, nie podejmująca współpracy może uniemożliwić osiągnięcie porozumienia. Idea gry oparta jest o grę Wicked Fish Game stworzoną przez Dennisa Meadowsa.

Charakterystyka gry Rybi Biznes:

Gra polega na zarządzaniu flotą kutrów rybackich. Gracz ma do dyspozycji określoną ilość gotówki, którą płaci za utrzymanie floty. Może za nią również kupić nowe statki. Przychody pochodzą ze sprzedaży złowionych ryb na wolnym rynku, oraz ewentualnie, ze sprzedaży kutrów. Rozgrywkę wygrywa ten gracz, którego firma rybacka na końcu rozgrywki będzie miała największą wartość.

Adresaci gry:

  • osoby zainteresowane tematyką zrównoważonego rozwoju
  • organizacje zainteresowane usprawnieniem komunikacji

Organizacja gry:

  • gra wymaga obecności facylitatora
  • czas trwania 3-5 godzin
  • liczba graczy: 5-25
  • język przeprowadzenia gry: polski, angielski
  • podsumowanie gry: analiza wyników gry

Obejrzyj film z gry "Połowy" - skróconej i uproszczonej wersji gry "Rybi Biznes":

Gra polega na zarządzaniu flotą kutrów rybackich. Gracz ma do dyspozycji określoną ilość gotówki, którą płaci za utrzymanie floty. Może za nią również kupić nowe statki.