Flood Resilience Game

Flood Resilience Game to gra edukacyjna, która pozwala graczom zrozumieć ryzyko powodziowe i rozważyć strategie, które pomogą społecznościom przystosować się do życia w sytuacji zagrożenia powodziami i ich skutkami.

Gra została zaprojektowana w taki sposób, żeby ułatwić uczestnikom rozgrywki – np. przedstawicielom organizacji rządowych zajmującym się projektami przeciwpowodziowymi –  zidentyfikowanie nowych pomysłów i strategii radzenia sobie z zagrożeniem i skutkami powodzi.

Akcja Flood Resilience Game skupia się wokół społeczności mieszkającej w regionie narażonym na powodzie o różnym nasileniu. Gracze wcielają się w role członków rożnych grup społecznych (robotników, farmerów, przedsiębiorców, przedstawiciela instytucji finansowej).

Mechanika gry i bezpośrednie relacje pomiędzy uczestnikami rozgrywki sprawiają, że rozgrywka jest doświadczeniem, które  poddane dyskusji i analizie może doprowadzić do konkretnych wniosków i działań. Gracze doświadczają problemów związanych z powodziami i badają możliwości ich rozwiązywania. Dzięki temu, po rozgrywce lepiej rozumieją współzależności pomiędzy członkami społeczności i potencjał współpracy między nimi.

Gra została stworzona we współpracy z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), dzięki funduszom z Zurich Flood Resilience Alliance.

Odwiedź oficjalną angielskojęzyczną stronę Flood Resilience Game.


Zobacz jak wygląda Flood Resilience Game:

Gracze doświadczają problemów związanych z powodziami i badają możliwości ich rozwiązywania.