Teaching sustainability – Using simulation to reach the SDGs in regional transformation

Teaching sustainability – Using simulation to reach the SDGs in regional transformation

Informacje dodatkowe odnośnie szkolenia:

Jakub Damurski

 

Partnerzy:

Climate-KIC

Ten intensywny trzydniowy kurs internetowy skierowany jest do trenerów, nauczycieli i wykładowców, ludzi biznesu, pracowników NGO, menedżerów administracji publicznej, naukowców i innych osób szukających innowacyjnych metod przekazywania wiedzy o zmianie klimatu i zrównoważonym rozwoju.

Łączy w sobie zalety nauki zdalnej i interaktywnych webinarów z uczestnictwem w emocjonującej grze, dzięki czemu uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności potrzebne do samodzielnego przygotowania i poprowadzenia warsztatu z użyciem internetowej gry symulacyjnej, The World’s Future Online.

Symulacja oraz wszystkie materiały szkoleniowe zostaną udostępnione uczestnikom bezpłatnie, także po zakończeniu kursu.

The World’s Future Online to wyjątkowa gra symulacyjna, tzw. symulacja społeczna, oparta na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju i stworzona z myślą o tym, by inspirować odbiorców do włączenia się w proces przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jako przywódcy trzech fikcyjnych krajów gracze starać się będą zapewnić mieszkańcom dobrobyt, równocześnie inicjując trudny proces przechodzenia na bardziej zrównoważoną gospodarkę. Stymulujące środowisko gry ujawni złożoność procesów społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, pobudzając kreatywne myślenie i motywując do aktywnego poszukiwania optymalnych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój.

Program kursu obejmuje trzy spotkania:

Dzień 1 – 27.02.2019

Warsztat online z grą symulacyjną

ok. 5-6 godzin

Dzień 2 – 28.02.2019

Webinar dla przyszłych moderatorów gry

ok. 4-6 godzin

Tematy:

  • metodologia symulacji społecznych,
  • jak i gdzie można wykorzystać symulacje,
  • jak poprowadzić dyskusję podsumowującą symulację (tzw. debriefing)

Dzień 3 – 08.04.2019

Końcowa sesja pytań i odpowiedzi

ok 2-4 godziny

Rezultaty

Trenerzy, nauczyciele, wykładowcy i pracownicy akademiccy (kursanci) zdobędą praktyczną umiejętność przygotowania i przeprowadzenia rozgrywki The World’s Future, dzięki czemu:

  • wzbogacą swoją ofertę edukacyjną o innowacyjne narzędzie;
  • rozwiną umiejętności facylitatorskie i moderatorskie;
  • pomogą uczestnikom warsztatu zrozumieć i stosować podejście systemowe w kontekście złożonych problemów.

Studenci, praktykanci, stażyści (odbiorcy gry) zyskają praktyczne umiejętności, ułatwiające im aktywne uczestnictwo w procesie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu:

  • będą gotowi stawić czoła globalnym wyzwaniom;
  • zyskają wiedzę z zakresu dostępnych innowacji technologicznych w duchu zrównoważonego rozwoju;
  • posiądą umiejętności negocjacyjne i komunikacyjne niezbędne do efektywnej współpracy;
  • zrozumieją swoja rolę w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Kurs odbędzie się w języku angielskim.

Zarejestruj się TUTAJ.

Termin rejestracji upływa: 11 lutego 2019 r. (poniedziałek)

Projekt realizowany jest w ramach programu Climate-KIC Spotlight, finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Climate-KIC). Climate-KIC (Climate Knowledge and Innovation Community) to największe europejskie partnerstwo prywatno-publiczne  zajmujące się innowacjami w dziedzinie klimatu i skupiające wokół siebie dynamicznie rozwijające się firmy,  środowisko akademickie i instytucje z sektora publicznego.

Climate-KIC is supported by the EIT, a body of the European Union