Transformacja Energetyczna

Transformacja Energetyczna

Project Description

Energia jest konieczna, aby zapewnić wysoką jakość życia mieszkańców świata gry. Wejdź w role producenta energii, dystrybutora energii, innowatora, reprezentanta rządu lub przedstawiciela organizacji pozarządowej i wdrażaj rozwiązania w systemie energetycznym!

Przygotuj się jednak na wyzwania. Ceny energii, koszty dokonywanych zmian, zapotrzebowanie na energię, wymagająca konkurencja, zadowolenie konsumentów – to tylko niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na twoje decyzje.

Ograniczenia finansowe i czasowe, trudności w komunikacji różnych aktorów, niepełne zrozumienie funkcjonowania systemu – wszystko to może uniemożliwić osiągnięcie zamierzonych celów.