Projekt Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Lublina i Świdnika w zakresie budżetu partycypacyjnego zakończył się w lutym 2016 roku. Promował aktywny udział mieszkańców w ustalaniu miejskiego budżetu. Był realizowany przez Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Gminą LublinZwiązkiem Miast Polskich i islandzką Citizens Foundation.

Osią projektu była gra symulacyjna zainspirowana amerykańską Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Amerykański pierwowzór od 2011 r. pomaga mieszkańcom i władzom San Jose w dyskusji na temat budżetu miasta. Nasza gra została zaadaptowana do polskich realiów a jej celem jest zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za miejskie finanse.