Zapraszamy do zapoznania się z raportami z działalności Centrum Rozwiązań Systemowych z lat poprzednich:

Raport merytoryczny 2016

Raport finansowy 2016

Do pobrania wkrótce…

Raport finansowy 2016

Do pobrania wkrótce…

Raport finansowy 2015