Klienci:

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP)

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria

Bank Zachodni WBK SA (Santander Group)

AtKisson Europe AB, Szwecja

Stockholm International Water Institute (SIWI), Szwecja

Axel Klimek 3p, Niemcy

Karkonoski Park Narodowy (KPN)

Ministerstwo Infrastruktury

University of Nebraska-Lincoln, USA

Colorado University, USA

Osnabrück University, Niemcy

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Rzeszowski

Urząd Miejski w Lubinie

Urząd Miejski w Karpaczu

Urząd Miasta Czeladź

Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa (FAPA)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)

Fundacja EkoRozwoju (FER)

Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”

Stowarzyszenie Instytut Badań i Szkoleń

Spółdzielnia “Kooperatywa Pozarządowa”

PPHU Mariusz Sibila


Pracowaliśmy z:

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP)

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria

Center for Sustainability Transformation, Niemcy

AtKisson Group

Consult Roberta Inc, USA

KWR Watercycle Research Institute, Holandia

Centre for Sustainable Consumption and Production (CSCP), Niemcy

Austrian Society for Technology and Environment (OGUT), Austria

Dialogue Matters Ltd, Wielka Brytania

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Holandia

Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Niemcy

Deltares, Holandia

Arcadis, Holandia

Vituki – Environmental Protection and Water Management Research Institute, Węgry

Grupa SINTEF, Norwegia

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

Pracownia Gier Szkoleniowych

Instytut Allerhanda

University of Nebraska-Lincoln, USA

Cranfield University, Wielka Brytania

Vienna University of Economics and Business (WU), Austria

University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria

Wageningen University, Holandia

Osnabrück University, Niemcy

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Fundacja Sendzimira

Fundacja Aeris Futuro

Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja”

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Krakowie

Kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.

Kwan Um School of Zen Vienna, Austria

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Urząd Miasta Wrocław

Urząd Miasta Sandomierz

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Village of Nagykoru, Węgry

Rada Sołecka Dziewina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Dolina Stobrawy”


Grantodawcy:

Komisja Europejska – 7 Program Ramowy

Komisja Europejska – 6 Program Ramowy

Komisja Europejska – Horyzont 2020

Europejski Instytut Technologiczny (EIT) – Climate Knowledge and Innovation Community (Klimatyczny-KIC)

Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU, Niemcy

Fundacja im. Stefana Batorego

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (operator grantu- ECORYS Polska Spółka z o.o.)

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 (operator grantu: ECORYS Polska Spółka z o.o)

Fundacja Sendzimira

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu