Amanda Anthony

Amanda Anthony

Dołączyłam do Centrum Rozwiązań Systemowych w 2018 roku w roli eksperta ds. zrównoważonego rozwoju. Moje obowiązki obejmują prowadzenie symulacji, budowanie i zarządzanie relacjami z obecnymi i nowymi partnerami oraz wspieranie procesu tworzenia nowych symulacji społecznych. Mam za sobą barwną historię zawodową; parałam się dziennikarstwem, pracowałam w administracji edukacji, byłam nauczycielką, a także właścicielką małej firmy.
Wszystkie te ścieżki łączył wspólny mianownik – opowiadanie historii. Mam bardzo szerokie zainteresowania i marzenie, by pozostawić świat – a przynajmniej tę jego część, która jest mi najbliższa – lepszym, niż go zastałam. Jestem rannym ptaszkiem.

Skontaktuj się ze mną: amanda.anthony@crs.org.pl

Copyright © 2018 by the Centre for Systems Solutions - CRS | All Rights Reserved